Методика на обучение по ментална аритметика задачи с абакус - SmartyKids

Менталната аритметика е популярен вид обучение, с който се постигат реални резултати в развитието на децата. Вече хиляди центрове по ментална аритметика работят в 81 държави по света.

АВТОРСКА МЕТОДИКА

Ние не просто учим децата да смятат, а се занимаваме с тяхното всестранно развитие.

Успехът не е само в това, че детето ще се научи как се смята със сметало бързо с големи числа. Това е само следствие. Децата развиват способността си за концентрация на вниманието, за наблюдателност, за визуално представяне, за въображение, слух и за памет.

Област на БрокаОбласт на Брока

Упражненията за това как се смята със сметало абакус развиват фината моторика и нервните окончания на пръстите. Това води до стимулиране на съответващата област на мозъка. Благодарение на развитието на финната моторика, менталната аритметика помага на малките ученици да се научат да пишат, да работят с хартия, ножици и т.н.

ИнтериоризацияИнтериоризация

Интериоризацията е процес на развитие на висшите психични функции – реч, мислене, въображение и т.н. Менталната аритметика осигурява по-добро ментално смятане (на ум), а след това поетапно започва да развива въображението.

Всичко в едноВсичко в едно

Изучаването на ментална аритметика съчетава в себе си осезателен, двигателен и аналитичен вид дейности. Също така, занятията в центъра включват игри и физически упражнения.

Ранно развитиеРанно развитие

До 12 годишна възраст се запазва достатъчно висока пластичност на мозъка, наблюдава се интензивен растеж на главния мозък, ръст на нервните клетки и се установяват нервните връзки между лявото и дясното полукълбо.

Предметна дейностПредметна дейност

Водеща и разбираема дейност за децата в предучилищна възраст се явява дейността свързана с предмети. Именно такова се явява обучението по смятане на абакус. С помощта на предмет, смятането се научава по-лесно (затова се използва сметало), отколкото направо да започнем да смятаме на ум.

Двете полукълба на мозъкаДвете полукълба на мозъка

За смятане детето използва и двете си ръце, съответно, и двете полукълба на мозъка си. Движейки с двете си ръце топчетата на абакуса, се задейства фината моторика, която активизира дейността на мозъка като цяло, а не само на едно от полукълбата. Използването на картини, превключва работата на мозъка от ляво към дясно полукълбо.

Менталната аритметика- част от училищната програма.

В някои държави от Югоизточна Азия, менталната аритметика е част от образователната училищна програма, децата бързо научават как се смята със сметало. Докато развиват своите вродени способности, с помощта на менталната аритметика задачи и други, децата полагат основата на бъдещия си успех в живота, а също така увеличават своя творчески потенциал.

ПРОЦЕС НА ОБУЧЕНИЕ

Как работи менталната аритметика?

Смятане с абакус

Децата решават математически примери и ментална аритметика задачи, като си представят образа на абакуса пред себе си.

Мислено възпроизвеждане

Умението за възпроизвеждане и запазване на мисления образ на сметалото, им дава възможност да се научат да се концентрират и да смятат бързо наум.

Автоматичност

Способността за концентрация и техниката на смятане с въображаем абакус се отработват до автоматичност. След това примерите се усложняват. С усложняване на задачите числата участващи в изчисленията стават все по-големи и детето развива способността да си разпределя вниманието.

абакус, ментална аритметика задачи
Формули

Решавайки примери, децата развиват краткосрочната си памет, а запомняйки формулите за изчисление – дългосрочната. Всяко дете активизира също и фотографската си памет. Тя се усъвършенства при работата с флашкарти. В резултат на редовните занятия по ментална аритметика се постига бързина в устното смятане.

В резултат на това децата започват бързо да смятат устно!

Елате в образователния център SmartyKids във вашия град и се убедете в това сами.

ОТЗИВИ

Майка на...

Отзив

FAQ

Отговори на често
задавани въпроси от родители

faq

Колко продължава курсът на обучение за предучилищна/ училищна възраст?

Пълният курс на обучение по ментална аритметика разпределен за 3 години. Уроците се провеждат два пъти в седмицата по 1 час за деца в предучилищна възраст и по един път в седмицата за по 2 часа за ученици. Всички уроци са направени в увлекателна игрова форма и съответстват на обединена сюжетна линия.

Няма ли детето да се умаря на занятията?

Децата с радост посещават нашите занятия, тъй като редуваме изучаването на ментална аритметика с интелектуални игри, групови и индивидуални упражнения, които също развиват вниманието и творческите способности.

Дават ли се домашни работи?

Домашната работа се явява един от главните фактори влияещи на крайния резултат. Настоятелно препоръчваме да следите за това, дали вашето дете отделя по 20 минути на ден за изпълнение на домашното, за смятане на абакус (новите уроци), ментална аритметика задачи и също за смятане на ум (изучени уроци).

На какви раздели се дели обучението?

1. Ниво S

Продължителност: 3 месеца

Програма: Запознаване с абакус, неговите съставни части, правила за работа с него.

Резултат: Децата ще разберат, как правилно да събират и изваждат на абакус. Активно се развива финната моторика: почерк, манипулация с дребни предмети. Първите признаци за подобрение на успеха в училище.

2. Ниво М

Продължителност: 3 месеца

Програма: Създаване на навици, изучаване на формули за смятане.

Резултат: Детето започва да смята с формули. Чувствително се подобрява паметта и концентрацията.

3. Ниво А

Продължителност: 5-6 месеца

Програма: Привеждане на техниката за събиране и изваждане до автоматична.

Резултат: Феноменално се развива въображението и фотографската памет.

4. Ниво R

Продължителност: 5-6 месеца

Програма: Подготовка за умножение на абакус.

Резултат: Мълниеносно ментално смятане, задълбочени познания и опериране с таблица за умножение, увеличава се скоростта на смятане. Значително расте способността за аналитично мислене.

5. Ниво T

Продължителност: 5-6 месеца

Програма: Умножение на абакус.

Резултат: Детето умножава на абакус, използвайки научените вече формули. На този етап на детето му трябва минимално време за решаване на всякакви аритметични задачи в училище. Много деца заемат призови места на олимпиади.

6. Ниво Y

Продължителност: 5-6 месеца

Програма:Техника за деление на абакус.

Резултат:Детето не само лесно решава всякакви задачи в училище, но също и в живота. Активно изявен стремеж към лидерство, умение аргументирано да отстоява своята гледна точка, подобрява се успехът в училище по повечето предмети.

Мога ли да обуча моето дете самостоятелно?

Вие можете да се занимавате с Вашето дете индивидуално, след обучение по дадената методика. Но дори и да сте решили да се обучавате сами, Ви съветваме да провеждате занятия в група, защото груповите занятия развиват комуникативност и умения за екипна работа.

Колко са ефективни тези занятия? Има ли реален прогрес?

Менталната аритметика развива творческото и аналитично мислене, подобрява концентрацията, фотографската памет, въображението, логиката, а също наблюдателността и слуха. Прогреса на детето се измерва с тест накрая на всеки курс, но Вие ще забележите подобрението му много по-рано!

Противоречи ли обучението по ментална аритметика на училищната програма?

Напротив, обучението по ментална аритметика помага на детето по-добре да усвоява училищната програма! Първо, тя развива способности свързани с паметта, въображението, логиката и мисленето. Второ, помага за по-доброто разбиране на точните науки: математика, физика и геометрия. И трето, придава увереност на децата. Когато Вашето дете се научи да смята бързо по-добре от възрастен, то ще знае, че може да научи всичко, стига да се постарае!

Детето може да решава такива задачи на калкулатор, защо му е ментална аритметика?

Калкулаторът предизвиква мързеливост на ума, докато абакус кара мозъка да работи, което позволява да се решават аритметични задачи със скоростта на калкулатор. Освен това, знанията по ментална аритметика не само повишават скоростта на устното смятане, но и развиват други когнитивни способности на детето (въображение, памет, внимание, наблюдателност).

Открийте SmartyKids в своя град